Udbudsmarkedet

På disse sider har vi samlet information til dig, som gerne vil vide mere om udbudsmarkedet. Vi vil forsøge at forklare de mest udbredte fagtermer og begreber, som du skal kende som virksomhed og potentiel leverandør til det offentlige. Samtidigt vil vi også gerne fortælle dig hvorfor vi hos UdbudsHuset er så begejstret for de mange muligheder vi synes udbudsmarkedet indeholder.

Offentligt indkøb Valg af leverandør Annonceringer Udbudsformer Om et udbud
Udbudsmarkedet

Generelt om udbudsmarkedet

Det er ikke uden grund at mange private virksomheder ønsker at sælge deres produkter og ydelser til det offentlige. Det er både et attraktivt og stort marked, der af mange opleves som både stabilt og sikkert. Og stort er sådan ca. 300 milliarder stort - hvert år! 

Principper for offentligt indkøb og udbud

Tærskelværdier

Indkøb under tærskelværdi

Dialog med offentlige indkøbere

Om et udbud

Et udbud består af en række delelementer. Det være sig selve udbudsmaterialet, evt. delaftaler, supplerende oplysninger og diverse tidsfrister.

Udbudsmaterialet

Delaftaler

Supplerende oplysninger

Kommunikation på et udbud

Tidsfrister på udbud

 

Annonceringer

Når det offentlige køber ind for mere end de gældende tærskelværdier vil indkøbet bliver annonceret via offentlige bekendtgørelser. Det er derfor vigtigt at du som virksomhed kender de forskellige annonceringer.

Forhåndsmeddelelse

Udbudsplaner

Udbud

Rammeaftaler og miniudbud

Tildelinger

Annullering

 

Udbudsformer

Udbudsloven beskriver de konkrete procedurer og udbudsformer man som offentlig indkøber kan anvende når man skal købe ind gennem et udbud.

Offentligt udbud

Begrænset udbud

Udbud med forhandling

Projektkonkurrencer

Konkurrencepræget dialog

Dynamisk indkøbssystem

Innovationspartnerskaber

Valg af leverandør

En afgørende del af udbudsprocessen er naturligvis evalueringen af de indkomne tilbud, som vil afgøre hvilken virksomhed der vælges som leverandør på opgaven.

Udelukkelsesgrunde

Egnethed og mindstekrav

Udvælgelseskriterier

ESPD

Serviceattest

Tildelingskriterier

Alternative tilbud

Standstill-periode

Klager over udbud

Download