Licensbetingelser

Nedenstående findes de til enhver tid aktuelle licensbetingelser for UdbudsHusets licenshavere.

Uautoriseret brug

Uautoriseret brug af adgang til systemet som f.eks.

  • anvendelse af en anden persons brugeradgang
  • tyveri af adgangskoder
  • forsøg på password scanning

vil få retslige konsekvenser.

Afhængigt af omfang vil dette typisk inkludere advarsler, suspension, sagsøgning og omgående opsigelse af brugerens adgang.

Det er ikke tilladt at viderebringe tilsendt information omkring brugeradgang til tredjepart, ligesom det heller ikke er tilladt at sælge en sådan.

Fortrolighed

Ansatte hos UdbudsHuset er forpligtede til at behandle information omkring licenshavere fortroligt. Alle licenshavere vil endvidere blive behandlet ensartet og i henhold til aftale.

Modtaget information omkring licenshavere vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart.

Ansvar

UdbudsHuset har intet erstatningsansvar i forbindelse med tab som direkte eller indirekte påføres licenshavere som følge af f.eks. opsætningsfejl, fejlbehæftet data indhentet fra eksterne kilder eller lignende, der kunne medføre at licenshaveren bliver “fejlinformeret”.

UdbudsHuset forbeholder sig retten til at opsige enhver aftale med en licenshaver, hvis der vurderes et misbrug i forbindelse med licenshavers adgang til videreformidlet information.

Det er ikke tilladt at videreformidle eller -sælge de kontaktinformationer, herunder e-mail adresser, der vil være tilgængelige for licenshavere. Ligesom det heller ikke er tilladt at anvende kontaktinformationen til uopfordret masse-henvendelse f.eks. via mail-kampagner.

Leveringsbetingelser

Hvis der faktureres manuelt, fremsendes faktura til licenshaver i løbet af 10 dage efter modtagelsen af licenshavers accept. Der tages forbehold for prisændringer.

Faktura vil forfalde 8 dage efter faktureringsdato.

Manglende indbetalinger efter forfaldsdato vil blive fulgt op via inkasso og suspendering af licenshaverens brugeradgang.

Det er ikke muligt at få refunderet licensbetaling i forbindelse med en ubenyttet brugeradgang.

Der forbeholdes ret til automatisk at forlænge licensperioden og fremsende faktura hvis der er mindre end 2 måneder til licensperiodens udløb.

Opsigelse

UdbudsHuset kan til enhver tid opsige licensaftalen. Licensbeløbet vil blive refunderet for den periode hvor licenshavers brugeradgang ikke har været tilgængelig. Hvis licensbetingelserne er brudt vil refundering ikke være mulig.

Licenshaver kan opsige licensaftalen skriftligt med 2 måneders varsel i forhold til licensperiodens udløb.

Download licensbetingelser

Her kan du hente UdbudsHusets licensbetingelser.

Licensbetingelser

Download