Udbudsformer

Udbudsloven beskriver de konkrete procedurer og udbudsformer man som offentlig indkøber kan anvende når man skal købe ind gennem et udbud.

Udbudsmarkedet
Udbudsformer

De 7 udbudsformer

Der findes i alt syv forskellige udbudsformer. Hver udbudsform har både fordele og ulemper, og nogle udbudsformer kan kun anvendes, hvis særlige betingelser er opfyldt. Det offentlige forsøger at vælge den udbudsform, som dels sikrer den bedste konkurrence i det givne marked og dels minimerer den administrative byrde for dig som virksomhed, der gerne vil byde på udbuddet.

 

Offentlig udbud

Et offentligt udbud er kendetegnet ved, at alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud. Det giver et bredt konkurrencefelt, men kan også kræve mange ressourcer af den offentlige indkøber.

Læs mere her

 

Begrænset udbud

Et begrænset udbud giver muligheden for at indkøberen kan opfordre et begrænset antal potentielle leverandører til at byde på opgaven. Sammenlignet med et offentligt udbud kan det give den offentlige indkøber færre tilbud at skulle vurdere, men til gengæld kan udbudsprocessen også blive forlænget.

Læs mere her

 

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling giver indkøberen ret til at forhandle undervejs i udbudsprocessen med virksomhederne. Denne udbudsform er ofte anvendt når indkøber har nogle specifikke behov, der ikke kan dækkes af standardvarer eller standardydelser.

Læs mere her

 

Projektkonkurrence

Projektkonkurrencer er en udbudsform, der især er udbredt ved arkitektkonkurrencer og i forbindelse med f.eks. byplanlægning. Den giver de deltagende virksomheder et stort spillerum i forbindelse med opgaveløsningen.

Læs mere her

 

Konkurrencepræget dialog

Den konkurrenceprægede dialog er en speciel udbudsform, der kun kan anvendes ved særligt komplekse kontrakter. Udbudsformen består af en dialogfase, hvor man indleder med at drøfte og/eller forhandle med udvalgte virksomheder. Herefter følger en fase, der indeholder selve tilbudsgivningen.

Læs mere her

 

Dynamisk indkøbssystem

Et dynamisk indkøbssystem er en elektronisk indkøbsproces. Her kvalificeres virksomheder løbende i systemets levetid. Typisk anvendes et dynamisk indkøbssystem til "sædvanlige indkøb", det vil sige indkøb af samme varer på jævnlig basis.

Læs mere her

 

Innovationspartnerskab

Innovationspartnerskaber kan anvendes, hvis den offentlige indkøber vil udvikle en innovativ vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, som endnu ikke er tilgængeligt på markedet.

Læs mere her

 

Download