Innovationspartnerskaber

Innovationspartnerskaber er en fleksibel udbudsform, der giver mulighed for at indgå længerevarende partnerskabskontrakter med henblik på udvikling og efterfølgende indkøb uden en separat udbudsproces.

Udbudsmarkedet Udbudsformer
Innovationspartnerskab

Sådan fungerer innovationspartnerskaber

Det er en procedure, hvor udvikling af en løsning med efterfølgende anskaffelse er tænkt i ét. Udbudsformen er især relevant for indkøbere som søger en løsning, men mangler ideer til hvordan denne i praksis skal se ud.

Innovationspartnerskaber kan kun anvendes, hvis der skal udvikles noget (en vare, en tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde), som ikke allerede er tilgængeligt på markedet. Tilgængeligheden på markedet afgøres ved forudgående markedsdialog.

Alle offentliggjorte innovationspartnerskaber er selvfølgelig en del af UdbudsHusets Udbudsovervågning.

Download