Annonceringer

Når det offentlige køber ind for mere end de gældende tærskelværdier vil indkøbet bliver annonceret via offentlige bekendtgørelser. Det er derfor vigtigt at du som virksomhed kender de forskellige annonceringer.

Udbudsmarkedet
Annonceringer

Forhåndsmeddelelse

En forhåndsmeddelelse er en annoncering, der bruges af den offentlige indkøber til at informere markedet om et kommende udbud.

Læs mere her

 

Udbudsplaner

En udbudsplan angiver, hvilke udbud, den offentlige indkøber planlægger at gennemføre indenfor en nærmere afgrænset periode.

Læs mere her

 

Udbud

Udbudsbekendtgørelsen bekendtgør offentliggørelsen af et udbud, og sætter den konkrete udbudsproces i gang.

Læs mere her

 

Rammeaftaler og miniudbud

En rammeaftale er en løbende aftale mellem en eller flere offentlige indkøbere på den ene side og en eller flere virksomheder på den anden.

Læs mere her

 

Tildelinger

Når den offentlige indkøber har valgt hvilken virksomhed der har vundet udbuddet er han forpligtet til at offentliggøre resultatet af udbudsforretningen.

Læs mere her

 

Annullering af udbud

En udbudsprocess vil normalt afsluttes med, at der indgås kontrakt med en eller flere tildelte virksomheder. Det er dog også en mulighed at indkøber vælger at annullere udbuddet i stedet for at indgå kontrakt.

Læs mere her

 

Download