Udbudsplaner

En udbudsplan angiver, hvilke udbud, den offentlige indkøber planlægger at gennemføre indenfor en nærmere afgrænset periode.

Udbudsmarkedet Annonceringer
Udbudsplaner

Sådan bruges en udbudsplan

En udbudsplan er både med til at holde virksomheder orienteret, men fungerer også som et internt arbejdsredskab for den offentlige indkøber.

Ofte vil udbudsplanen være udarbejdet som et bilag til en egentlig udbudsstrategi eller en udbudspolitik og giver et overblik over, hvornår kontrakter træder i kraft og udløber.

Grundlæggende indeholder en udbudsplan således “hvad” der bliver udbudt “hvornår”. Der er dog forskel fra ordregiver til ordregiver. Nogle udbudsplaner indeholder bruttolisten over alle de udbud, der skal foretages, mens andre udbudsplaner er opdelte. Hertil kan der være lidt forskel alt efter om udbudsplanen er politisk godkendt eller ej, samt hvordan planen forholder sig til opfølgning i forhold til metodevalg og målsætning.

En udbudsplan handler derfor helt kort om hvilke udbud der skal iværksættes og inden for hvilken periode de skal gennemføres..Konkurrencen og Forbrugerstyrelsen har udformet en vejledning over, hvilke spørgsmål en udbudsplan bør besvare:

  • Er udbuddet underlagt EU’s udbudsdirektiv eller dansk lov, nærmere betegnet udbuds- og tilbudsloven?
  • Hvilket område vedrører udbuddet?
  • Hvad er udbuddet periodeafgrænsning?
  • Hvad er udbuddets kontraktlængde?
  • Hvem er kontaktperson på udbuddet?

Alle offentliggjorte udbudsplaner er naturligvis en del af UdbudsHusets Udbudsovervågning.

Opgaver i en udbudsplan

En udbudsplan kan omfatte en form for bruttoliste over alle de udbud som skal gennemføres, eller den kan indeholde udbud som figurerer på en særskilt liste, hvilket ofte ses ved udbud som relaterer sig til varekøb. Der findes ingen facitliste og planen kan varierer på tværs af regioner og kommuner alt efter subjektive interesser og ressourcer.

Mest væsentligt er det, at se på hvad der giver mest mening for den enkelte region, kommune eller statslig myndighed/styrelse.

Mange udbud bliver desværre aldrig offentliggjort hvilket begrænser virksomheders mulighed for at få kendskab til kommende udbud. Med en overvågningsplan fra Udbudshuset er du sikker på aldrig at gå glip af et udbud som har værdi for din virksomhed.

Periode for en udbudsplan

Nogle udbudsplaner udarbejdes for en 4 årig periode så det passer med byrådsperioden, men andre udbudsplaner dækker et år ad gangen.

Alle kommuner bør udvikle og prioritere en udbudsstrategi som bygger på en konkret udbudsplanlægning. For at få mest muligt udbytte ud af konkurrenceudsættelsen er dette tiltag derfor af afgørende betydning. Det skyldes at en velarbejdet udbudsplan bidrager til en optimal ressourceudnyttelse i kommunen samt bedre betingelser for, at udnytte skalafordele i markedet.

Download