Valg af leverandør

En afgørende del af udbudsprocessen er naturligvis evalueringen af de indkomne tilbud, som vil afgøre hvilken virksomhed der vælges som leverandør på opgaven.

Udbudsmarkedet
Valg af leverandør

Udelukkelsesgrunde

Du skal som virksomhed, der afgiver et tilbud på et udbud, erklære om du er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Hvis dette skulle være tilfældet bliver dit tilbud afvist.

Læs mere her

 

Egnethed og mindstekrav

Før indkøber evaluerer dit tilbud skal han tage stilling om din virksomhed er egnet til at løfte opgaven. I den forbindelse bruger man de såkaldte mindstekrav.

Læs mere her

 

Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterier bruges som oftest til at reducere antallet af virksomheder på et udbud, men bliver dog også brugt på udbud uden prækvalifikation.

Læs mere her

 

ESPD

ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument – er en standardformular, der skal anvendes og altid udfyldes ved ethvert udbud.

Læs mere her

 

Serviceattest

Da den nye udbudslov trådte i kraft blev kravene til en serviceattest også ændret. Den nye serviceattest kan bestilles hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere her

 

Tildelingskriterier

Tildelingskriterierne formulerer hvad indkøber finder vigtigt i opgaveløsningen, og det er dermed dem der afgør hvilken virksomhed der vinder opgaven.

Læs mere her

 

Alternative tilbud

Et alternativt tilbud er et tilbud, hvor du som virksomhed foreslår en anden opgaveløsning end den, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Læs mere her

 

Standstill-periode

Den offentlige indkøber må ikke underskrive en kontrakt med en virksomhed før der er afholdt en standstill-periode.

Læs mere her

 

Klager over udbud

Det er muligt at klage i forbindelse med udbudsprocesser for at få konstateret om reglerne er overtrådt.

Læs mere her

 

Download