Serviceattest

Da den nye udbudslov trådte i kraft blev kravene til en serviceattest også ændret. Den nye serviceattest kan bestilles hos Erhvervsstyrelsen.

Udbudsmarkedet Valg af leverandør
Serviceattest

Sådan anvendes Serviceattesten

Denne bruges som dokumentation for overholdelse af Udbudslovens §137 fra den virksomhed, der har vundet udbuddet.

Den offentlige indkøber kan altså ikke stille krav om, at alle virksomheder skal vedlægge en serviceattest sammen med tilbuddet. Indkøber har dog mulighed for at kræve en tro- og loveerklæring på at udelukkelsesgrundene er i §137 i udbudsloven er overholdt. Når vinderen af udbuddet er fundet, kan udbyder så bede den vindende virksomhed om at fremlægge en serviceattest (eller anden lignende dokumentation), inden kontrakten skrives under. Serviceattesten tjener dermed som verificering af de oplysninger, der fremgår af tro- og loveerklæringen.

Indhold af Serviceattesten

Serviceattesten indeholder oplysninger, der kan dokumentere:

  • At virksomheden/selskabet ikke er under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation.
  • At virksomheden ikke har gæld til det offentlige
  • Straffeattester for alle virksomhedens nøglemedarbejdere
  • At virksomheden/selskabet ikke er begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller enhver anden lignende behandling.
  • At virksomheden/selskabet ikke ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om virksomhedens/selskabets faglige hæderlighed.
  • At virksomheden/selskabet har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark.
  • At virksomheden/selskabet har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i Danmark.
Download