Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterier bruges som oftest til at reducere antallet af virksomheder på et udbud, men bliver dog også brugt på udbud uden prækvalifikation.

Udbudsmarkedet Valg af leverandør
Udvælgelseskriterier

Sådan anvendes udvælgelseskriterier

Når den offentlige indkøber har konstateret at din virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og er egnet til at løfte opgaven, vil han tage en vurdering af i hvilket omfang du lever op til udvælgelseskriterierne.

Udvælgelseskriterierne bruges forskelligt afhængig af, om der er tale om et offentligt udbud eller et begrænset udbud.

Ved et begrænset udbud bruger man udvælgelseskriterierne til at udvælge, hvilke virksomheder der skal have mulighed for at afgive tilbud på opgaven – den såkaldte prækvalifikation.

Ved et offentligt udbud gennemgår indkøber alle de indkomne tilbud i forhold til udvælgelseskriterierne. Det er for at vurdere, om nogle af virksomhederne på forhånd skal udelukkes fra konkurrencen. Alle tilbud, der opfylder udvælgelseskriterierne, skal ved et offentligt udbud vurderes.

Når du deltager i et udbud så vil du som virksomhed skulle udfylde et ESPD dokument og det er her du erklærer hvordan din virksomhed opfylder udvælgelseskriterierne.

Download