Egnethed og mindstekrav

Før indkøber evaluerer dit tilbud skal han tage stilling om din virksomhed er egnet til at løfte opgaven. I den forbindelse bruger man de såkaldte mindstekrav.

Udbudsmarkedet Valg af leverandør
Egnethed

Sådan vurderes egnethed

Når dit tilbud vurderes af den offentlige indkøber, starter han med at konstatere om du er omfattet af udelukkelsesgrundene. Hvis det ikke er tilfældet fortsættes med vurderingen af om virksomheden er egnet. Her er der typisk tale om en række krav, der skal sikre, at virksomheden kan magte opgaven. Kriterierne handler ofte om, at virksomheden dels skal have en bestemt økonomisk/finansiel formåen, dels en bestemt teknisk/faglig formåen.

Egnethedskravene skal formuleres som mindstekrav, og det er kun virksomheder, der lever op til disse mindstekrav, som kan tages i betragtning i det videre forløb.

Når du deltager i et udbud så vil du som virksomhed skulle udfylde et ESPD dokument og det er her du erklærer, at din virksomhed er egnet til at løfte opgaven.

Download