Udelukkelsesgrunde

Du skal som virksomhed, der afgiver et tilbud på et udbud, erklære om du er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Hvis dette skulle være tilfældet bliver dit tilbud afvist.

Udbudsmarkedet Valg af leverandør
Udelukkelsesgrunde

Sådan fungerer udelukkelsesgrunde

Som offentlig indkøber har man pligt til udelukke tilbudsgivere, som ikke lever op til en række udelukkelsesgrunde. Der findes både obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, som indkøber kan vælge at anvende.

Indkøber har pligt til at udelukke virksomheder, der er dømt for én af de former for kriminalitet, der er nævnt i udbudsloven. Det er for eksempel, hvis virksomheden har en endelig dom for deltagelse i organiseret kriminalitet, for bestikkelse, svig eller hvidvaskning af penge.

Frivillige udelukkelsesgrunde

I tillæg til de obligatoriske udelukkelsesgrunde findes der en række frivillige udelukkelsesgrunde, som indkøber selv kan vælge om han vil gøre brug af. Det kan blandt andet være:

  • Konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs samt behandling heraf.
  • Tvivl om faglig hæderlighed på grund af en endelig dom for et strafbart forhold.
  • Alvorlige fejl i faglige anliggender.
  • Manglende betalinger til sociale sikringsordninger.
  • Manglende betalinger af skat og afgifter.

Når du deltager i et udbud så vil du som virksomhed skulle udfylde et ESPD dokument og det er her du erklærer, at du ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Download