Offentlige indkøb

Det er ikke uden grund at mange private virksomheder ønsker at få indsigt i offentlige inkøb for at sælge deres produkter og ydelser til det offentlige. Det er både et attraktivt og stort marked, der af mange opleves som både stabilt og sikkert. Og stort er sådan ca. 300 milliarder stort - hvert år!

Udbudsmarkedet
Offentlige indkøb

Principper for offentlige indkøb og udbud

Helt overordnet er der 3 vigtige principper, der gælder når det offentlige køber ind. Det er principperne omkring ligebehandlig, gennemsigtighed og proportionalitet.

Læs mere her

 

Tærskelværdier

Tærskelværdierne er et vigtigt begreb for dig som leverandør til det offentlige. Tærskelværdierne er nemlig de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.

Læs mere her

 

Indkøb under tærskelværdi

Selvom det offentlige køber ind for mere end 300 milliarder om året så bliver langt den overvejende del af indkøbet aldrig annonceret, som det er tilfældet med indkøb over tærskelværdi.

Læs mere her

 

Dialog med offentlige indkøbere

I forbindelse med offentlige indkøb er det vigtigt at huske på, at det som udgangspunkt tilladt for ordregivere at have dialog med virksomheder inden et indkøb foretaget, eller et udbud annonceres.

Læs mere her

 

Download