Principper for offentligt indkøb og udbud

Helt overordnet er der 3 vigtige principper, der gælder når det offentlige køber ind. Det er principperne omkring ligebehandlig, gennemsigtighed og proportionalitet.

Udbudsmarkedet Offentligt indkøb
Principper for offentligt indkøb

Ligebehandlingsprincippet

Ligebehandlingsprincippet betyder at den offentlige indkøber ikke ikke må forskelsbehandle de virksomheder der afgiver tilbud på et udbud, med mindre der foreligger en saglig begrundelse. Det betyder at indkøber har pligt til ikke at behandle ensartede forhold forskelligt, og samtidigt ikke at behandle forskellige forhold ensartet. Det kan lyde lidt kringlet, men det er i virkeligheden med til at sikre at dit tilbud bliver vurderet på lige linje med alle andres.

Pilen peger dog ikke den anden vej. Det betyder at indkøber ikke har pligt til at sænke sine krav til en ydelse, blot fordi der kun er én eller nogle få virksomheder, som vil kunne leve op til kravene.

Gennemsigtighedsprincippet

Gennemsigtighedsprincippet betyder, at der skal være offentlighed og åbenhed omkring det offentlige indkøb.

Det vil sige at virksomheder skal have mulighed for at tilkendegive deres interesse i at levere det efterspurgte produkt eller ydelse.

Princippet betyder også, at den offentlige indkøber på forhånd i udbudsmaterialet skal beskrive hvad det er han vil købe, og hvilke proces han har valgt at gøre det i henhold til. Det vil sige at man som virksomhed, allerede inden man byder, skal have adgang til alle relevante information omkring den kontrakt man er ved at byde på.

Endeligt betyder gennemsigtighed også, at når et udbud tildeles, så skal en virksomhed der har deltaget i udbuddet være i stand til at vurdere om ordregiveren har overholdt de processer, kriterier og metoder, der er opstillet i udbudsmaterialet.

Proportionalitetsprincippet

Dette princip betyder at det den offentlige indkøber kræver skal være egnet, nødvendigt og stå i rimeligt forhold til det mål, der ønskes opnået.

Det er dog slet ikke så komplekst som det måske kan lyde. Det betyder f.eks. at de krav indkøber opstiller før en virksomhed er kvalificeret til en offentlig kontrakt ”skal hænge sammen med og stå i forhold til kontraktens genstand”, som det er formuleret i udbudsdirektivet.

Download