Dialog med offentlige indkøbere

Det er vigtigt at huske på at det som udgangspunkt i forbindelse med offentligt indkøb er tilladt for ordregivere at have dialog med virksomheder inden et indkøb foretaget, eller et udbud annonceres.

Udbudsmarkedet Offentligt indkøb
Dialog

Dialog omkring indkøb over tærskelværdi

For offentligt indkøb over tærskelværdi sikrer Udbudsloven at den offentlige indkøber har en adgang til dialog med markedet for at få input til f.eks. udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Det er kæmpe fordel for det offentlige, men selvfølgelig også for dig som virksomhed. Hvem vil ikke gerne være med til at give input til det materiale, der senere skal afgives tilbud på baggrund af?

Den offentlige indkøber skal dog være opmærksom på, at en forudgående dialog ikke bryder med principperne om proportionalitet, ligebehandling og gennemsigtighed. Konkurrencen med andre virksomheder må ikke blive fordrejet af dialogen, og det vil den offentlige indkøber selvfølgelig være opmærksom på.

Dialogen kan både være mundtlig og skriftlig. Det er der ikke nogen betingelser eller procedurer omkring. Ligesom der heller ikke er nogen begrænsninger for hvad man må have dialog omkring med den offentlige indkøber.

Høringer og mødereferater

Nogle gange inviterer det offentlige til høringer omkring kommende udbud enten via deres hjemmeside, eller gennem annonceringer såsom f.eks. forhåndsmeddelelser. Dette er yderst brugbar viden for dig som virksomhed, som øsnker indsigt i offentligt indkøb. Alle offentlige høringer er selvfølgelig en del af din Udbudsovervågning hos UdbudsHuset.

Andre gange er det nødvendigt at man som virksomhed er mere proaktiv og opsøgende i sin indsats for at komme i dialog. De offentlige mødereferater er i den sammenhæng et perfekt sted at starte, for at kunne time din henvendelse til den offentlige indkøber helt rigtigt.

Download