Begrænset udbud

Når en offentlig indkøber vælger udbudsformen begrænset udbud har man mulighed for at opfordre et begrænset antal virksomheder til at komme med et tilbud på opgaven. Herved foregår en prækvalifikation hvorefter tilbud afgives.

Udbudsmarkedet Udbudsformer
Begrænset udbud

Sådan fungerer et begrænset udbud

Ved begrænset udbud foregår valget af leverandør i to faser: En prækvalifikation og en tilbudsgivning.

Efter at udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet bliver offentliggjort melder interesserede virksomheder deres interesse. Med udgangspunkt i udvælgelseskriterierne, som står i udbudsbekendtgørelsen, udvælger (prækvalificerer) den offentlige indkøber et begrænset antal virksomheder til at byde på opgaven.

Når udbyder har besluttet sig for, hvem der skal indgå i prækvalifikationen, sendes der en skriftlig opfordring til at afgive tilbud til de pågældende virksomheder. Efter at indkøber har modtaget tilbud, vælges en virksomhed ud fra det tildelingskriterium, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen.

Konkurrenter og dialog

Du vil altid i udbudsbekendtgørelsen kunne se det antal virksomheder, der som minimum skal indgå i en prækvalifikation. Indkøber skal som minimum prækvalificere fem virksomheder for at sikre en reel konkurrence omkring udbuddet. Hvis der samlet set ikke findes fem egnede virksomheder, kan indkøber dog godt gå videre med et lavere antal end fem.

Bemærk at hvis der er tale om et begrænset udbud kan indkøber ikke forhandle med virksomhederne om de grundlæggende forhold i tilbuddene. For eksempel priser, prisniveauer og rabatstørrelser. Derfor vælger nogle offentlige indkøbere også at starte udbudsprocesen via en indledende dialog med markedet.

Alle offentliggjorte begrænsede udbud er en del af UdbudsHusets Udbudsovervågning.

Download