Offentligt udbud

Et offentligt udbud er kendetegnet ved, at alle interesserede virksomheder kan afgive tilbud. Det er den udbudsform der giver den bredeste konkurrence.

Udbudsmarkedet Udbudsformer
Offentligt udbud

Sådan fungerer et offentligt udbud

Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet hente udbudsmaterialet og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Som ved alle udbudsformer skal indkøber lave en bedømmelse af, om de enkelte virksomheder er egnede til at varetage den udbudte opgave. Det sker via de udvælgelseskriterier, der findes i udbudsbekendtgørelsen. Bedømmelsen vil ske inden selve evalueringen af tilbuddene. Det er derfor vigtigt for dig som virksomhed at have styr på udvælgelseskriterierne, da dit tilbud ellers aldrig vil blive vurderet.

Herefter evalueres tilbuddene i henhold til det tildelingskriterium, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen.

UdbudsHuset har udviklet markedets førende udbudsplatform, som muliggør at du kan tilrettelægge en professionel salgsindsats mod det offentlige. Vi indsamler, kvalitetssikrer og sorterer indsigter og materiale du skal bruge omkring udbudsmarkedet.

Derved kan du udelukkende fokusere på et specifik offentligt udbud du ønsker at vinde eller fremtidige offentlige projekter som kommer i udbud.

Et offentlig udbud er blot én af de udbudsformer som udbudsloven foreskriver, at man som offentlig indkøber kan benytte sig af, når man skal indkøbe gennem et udbud. Der findes desuden:

  • Begrænset udbud
  • Udbud med forhandling
  • Projektkonkurrencer
  • Konkurrencepræget dialog
  • Dynamisk indkøbssystem
  • Innovationspartnerskaber

Frister og dialog for et offentligt udbud

Hvis indkøber har valgt et offentligt udbud, skal der som udgangspunkt fastsættes en tilbudsfrist på mindst 35 dage. Fristen regnes fra den dag, udbudsannoncen bliver sendt til EU’s publikationskontoret. Den frist kan dog reduceres til 15 dage, hvis indkøber allerede har udarbejdet en vejledende forhåndsmeddelelse. Man må derudover også reducere fristen, hvis udbudsbekendtgørelsen er fremsendt elektronisk.

Bemærk at hvis der er tale om et offentligt udbud kan indkøber ikke forhandle med tilbudsgiverne om de grundlæggende forhold i tilbuddene. For eksempel priser, prisniveauer og rabatstørrelser. Derfor vælger nogle offentlige indkøbere også at starte udbudsprocessen via en indledende dialog med markedet.

Alle offentliggjorte offentlige udbud er en del af UdbudsHusets Udbudsovervågning.

Sådan får du indsigt i et offentligt udbud

Et offentligt udbud er ofte karakteriseret ved en bred konkurrence fra både nationale og internationale tilbudsgivere. Alle interesserede leverandører har ret til ret til at indhente udbudsmateriale samt, at afgive et tilbud på opgaven.

Derfor bør man som leverandør have en strategi for sit fremadrettede planlægningsarbejde med salg til det offentlige. Dette gøres bedst ved at have adgang til historisk data som tidligere omsætningstal, kommende politiske beslutninger, dato for kontraktudløb og lign.

UdbudsHuset tilbyder markedets stærkeste værktøj til indsigt i alle offentlige udbud. Vi er så sikre på kvaliteten at vi tilbyder dig at prøve vores platform - helt gratis, inden du beslutter dig for om du vil tegne en licens hos os. Sådan vinder du et offentligt udbud smartest nu og i fremtiden.

Download