Alternative tilbud

Et alternativt tilbud er et tilbud, hvor du som virksomhed foreslår en anden opgaveløsning end den, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbudsmarkedet Valg af leverandør
Alternative tilbud

Sådan fungerer alternative tilbud

Den offentlige indkøber kan åbne op for alternative tilbud, hvis man ønsker at give virksomhederne frihed til at komme med andre løsninger end den, indkøber selv har forestillet sig.

Indkøber vil skrive i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet, hvilke mindstekrav de alternative tilbud skal opfylde.

Download