Tildelingskriterier

Tildelingskriterierne formulerer hvad indkøber finder vigtigt i opgaveløsningen, og det er dermed dem der afgør hvilken virksomhed der vinder opgaven.

Udbudsmarkedet Valg af leverandør
Tildelingskriterier

Sådan bruges tildelingskriterierne

Når den offentlige indkøber har konstateret at din virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og at virksomheden er egnet til at løfte opgaven samt at virksomheden opfylder udvælgelelseskriterierne - så skal de resterende tilbud vurderes i forhold til tildelingskriterierne.

Tildelingskriterierne bruges til at vurdere de tilbudte opgaveløsninger. Det er i tildelingskriterierne, det fremgår, hvad indkøber lægger særligt vægt på i opgaveudførelsen og derfor, hvad det er man konkurrerer om. Det er således på baggrund af tildelingskriterierne, at indkøber vælger den virksomhed der vinder opgaven.

Det endelige valg af leverandør skal foretages på baggrund af de tildelingskriterier, den offentlige indkøber har angivet i udbudsmaterialet.

Der er grundlæggende 3 tildelingskriterier der kan vælges mellem

  • Laveste pris
  • Omkostninger
  • Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Bedste forhold mellem pris og kvalitet

Dette tildelingskriterium er klart det mest anvendte i danske udbudsprocesser.

Ved valg af dette kriterium er det muligt for indkøber, at inddrage andre relevante kriterier end bare pris. Derfor skal indkøber ved dette tildelingskriterium fastsætte, hvilke økonomiske og kvalitative underkriterier som afgør, hvilket tilbud der samlet set er det bedste.

Underkriterierne kan handle om pris, driftssikkerhed, særlige miljømæssige forhold eller forhold i relation til udførelsen og altså både vedrørende produktet / tjenesteydelsen eller også selve processen.

Ofte vil du kunne opleve underkriterier som f.eks.:

  • Pris
  • Leveringssikkerhed
  • Kvalitet og kvalitetssikring
  • Organisatoriske og personalemæssige forhold
  • Service
  • Miljø

Indkøber kan selv fastsætte underkriterierne, så længe de relaterer sig til opgaven der skal løses.

Det skal præciseres hvad der lægges vægt på under de enkelte underkriterier, så du som virksomhed har kendskab til det konkurrencegrundlag, tilbuddene vil blive vurderet på.

Man skal vægte underkriterierne indbyrdes, og den vægtning skal allerede oplyses i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet.

 

Omkostninger

Indkøber kan også vælge, at benytte tildelingskriteriet “Omkostninger” for at finde frem til det vindende tilbud. Her bliver tilbuddene evalueret på baggrund af en omkostningsberegning, der er foretaget af tilbudsgiverne. Det tilbud som så ender med de laveste omkostninger vinder.

I stedet for udelukkende at kigge på omkostninger i forhold til anskaffelsessummen, så vælger man ofte at inddrage de totale omkostninger. Dette indebærer alle omkostninger i kontraktperioden, såsom driftsomkostninger, indkøbspris etc.

Det skal dog fremgå tydeligt i udbudsmaterialet hvilke former for omkostninger skal benyttes til beregningen.

Laveste pris

Vælger indkøber laveste pris som tildelingskriterium, må han kun tage afsæt i tilbudsgivernes pris, når kontrakten tildeles. Opgaven skal dermed gives til den virksomhed, der forlanger den laveste pris.

Kriteriet vælges oftest, når den opgave der udbydes, kan beskrives detaljeret og entydigt i udbudsmaterialet, eller når udbuddet vedrører helt simple anskaffelser, hvor det ikke konkurreres om kvalitative forhold.

Download