Standstill-periode

Den offentlige indkøber må ikke underskrive en kontrakt med en virksomhed før der er afholdt en standstill-periode.

Udbudsmarkedet Valg af leverandør
Standstill

Sådan fungerer standstill

Når indkøber har besluttet at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, skal han give besked til både den valgte virksomhed og også dem, der ikke er valgt.

Der er dog et krav om at man ikke må underskrive en kontrakt før, der er afholdt en såkaldt standstill-periode.

Standstill-perioden er en obligatorisk pause mellem, at vinderen af et givent udbud er fundet, og kontraktunderskrivelse. Formålet med standstill-perioden er, at give en rimelig frist til at indgive en klage, før der underskrives kontrakt.

Standstill-perioden er typisk 10 dage. Vær opmærksom på at dagene regnes i kalenderdage. Beregningen af standstill-perioden sker fra dagen efter den dag, hvor underretningen er sendt til tilbudsgiverne.

Download