Klager over udbud

Det er muligt at klage i forbindelse med udbudsprocesser for at få konstateret om reglerne er overtrådt.

Udbudsmarkedet Valg af leverandør
Klage

Sådan kan du klage

Klager over udbud skal som udgangspunkt indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Du skal dog være opmærksom på at Klagenævnet for Udbud ikke håndhæver reglerne for offentlige indkøb under tærskelværdierne. Sådanne kontrakter vil alene være omfattet af almindelige forvaltningsretlige principper.

Det er ikke alle, der kan få behandlet en klage i nævnet. Klager skal have en retlig interesse i at få konstateret, at reglerne er overtrådt. Det kan for eksempel være:

  • Virksomheder, som har overvejet at give tilbud på en opgave, men som har undladt det f.eks. på grund af indholdet i udbudsbetingelserne
  • Virksomheder, som har anmodet om at blive prækvalificeret, men ikke er blevet det
  • Virksomheder, som har givet tilbud på en opgave, men ikke fået den
Download