Rammeaftaler og miniudbud

En rammeaftale er en løbende aftale mellem en eller flere offentlige indkøbere på den ene side og en eller flere virksomheder på den anden.

Udbudsmarkedet Annonceringer
Rammeaftaler og miniudbud

Rammeaftaler

Formålet med rammeaftalen er at fastsætte vilkårene for de kontrakter/leveranceaftaler, der skal indgås i løbet af en nærmere fastsat periode, navnlig med hensyn til pris og mængde.

En rammeaftale er ikke en udbudsprocedure, men en kontraktform. Når den skønnede samlede værdi af alle de indkøb, der kan indgås i henhold til en rammeaftale, overstiger tærskelværdien, skal rammeaftalen i udbud.

Rammeaftaler skal udbydes på samme måde som andre kontrakter om vareindkøb, tjenesteydelser eller bygge- og anlægskontrakter.

Når selve rammeaftalen har været sendt i udbud, kan de konkrete aftaler under rammeaftalen indgås uden et nyt udbud. Også selv om kontraktværdien af den konkrete aftale er over tærskelværdien.

Den udbudte rammeaftale indebærer som udgangspunkt ikke en forpligtelse for indkøber til at aftage bestemte mængder på bestemte tidspunkter. Virksomhederne på rammeaftalen er derimod forpligtet til at levere i henhold til rammeaftalen.

En rammeaftale kan som udgangspunkt ikke have en varighed, der er længere end fire år.

Miniudbud

Hvis en rammeaftale er tildelt til flere virksomheder kan indkøber vælge at genåbne konkurrencen når man ønsker at benytte rammeaftalen via et såkaldt miniudbud.

Antallet af de virksomheder indkøber ønsker på sin rammeaftale, skal være angivet i udbudsbekendtgørelsen. Det skal desuden være angivet i udbudsmaterialet, om tildeling vil ske på baggrund af direkte tildeling, miniudbud eller en kombination heraf.

Hos UdbudsHuset er vi helt vilde med rammeaftaler. De er selvfølgelig en del af vores Udbudsovervågning, men samtidigt udgør rammeaftalerne også en stor del af det datagrundlag som bliver til vores Kontraktmuligheder.

Download