Udbud med forhandling

Udbud med forhandling er en udbudsform, der giver den offentlige indkøber ret til at forhandle med de deltagende virksomheder.

Udbudsmarkedet Udbudsformer
Udbuds med forhandling

Sådan fungerer udbud med forhandling

Typisk bliver dette brugt hvis indkøber har nogen specifikke behov, der ikke kan dækkes af standardvarer eller standardydelser.

Udbud med forhandling tager hensyn til de situationer, hvor et offentligt udbud eller et begrænset udbud ikke kan tilfredsstille kravet om egnede tilbud.

Som ved begrænset udbud, skal der foretages en prækvalifikation. Når prækvalifikationen er overstået kan indkøber tage direkte kontakt til en eller flere virksomheder og forhandle sig frem til kontraktens vilkår og indhold om de tekniske og økonomiske forhold.

Konvertering af andre udbud

Hvis en situation skulle opstå hvor alle de tilbud indkøber har modtaget i forbindelse med et offentligt udbud eller et begrænset udbud er uacceptable, kan den offentlige indkøber vælge at anvende udbud med forhandling. På den måde kan man som virksomhed opleve at det der startede som et offentligt eller begrænset bliver vendt til et udbud med forhandling.

Alle offentliggjorte udbud med forhandling er naturligvis en del af UdbudsHusets Udbudsovervågning.

Download