Projektkonkurrencer

Projektkonkurrencer anvendes især ved arkitektkonkurrencer og byplanlægning. Som udbudsform giver den de deltagende virksomheder et stort spillerum hvad angår løsningsforslag.

Udbudsmarkedet Udbudsformer
Projektkonkurrencer

Sådan fungerer projektkonkurrencer

Der findes flere særlige forhold ved projektkonkurrencer. For eksempel så skal der i forbindelse med projektkonkurrencer nedsættes en bedømmelseskomité. Den offentlige indkøber har heller ikke pligt til at indgå kontrakt når der er tale om en projektkonkurrence.

Projektkonkurrencer foregår normalt efter en prækvalifikation, hvor indkøber, på baggrund af udvælgelseskriterierne i udbudsbekendtgørelsen, udvælger de virksomheder der skal deltage. Konkurrencen kan dog også være åben, så alle interesserede virksomheder har mulighed for at indsende deres projekt.

Alle offentliggjorte projektkonkurrencer er selvfølgelig en del af UdbudsHusets Udbudsovervågning.

Download