Konkurrencepræget dialog

Konkurrencepræget dialog er en udbudsform, der kan anvendes i de samme situationer, hvor man må anvende udbud med forhandling.

Udbudsmarkedet Udbudsformer
Konkurrencepræget dialog

Sådan fungerer konkurrencepræget dialog

Udbudsformen består af en dialogfase, hvor man indleder med en drøftelse eller forhandling med udvalgte virksomheder, og efterfølgende kommer så den egentlige tilbudsgivning.

Alle interesserede virksomheder kan ansøge om at deltage. Derefter udvælger (prækvalificerer) indkøber et antal virksomheder, som man ønsker at gå i dialog med. Hensigten med dialogen er at udvikle og indkredse en eller flere løsninger, som kan opfylde de behov den offentlige indkøber har. Løsningerne skal danne grundlag for de tilbud, som de valgte virksomheder senere opfordres til at afgive. Udbudsformen adskiller sig dermed fra både et offentligt udbud og et begrænset udbud ved at have et ekstra led – nemlig dialogfasen – mellem prækvalifikationen og tilbudsafgivelsen.

Når denne udbudsform bliver valgt er det ofte fordi indkøber får muligheden for at inddrage ekspertise fra markedet, der kan hjælpe til at finde en løsning, der bedst kan opfylder indkøbers behov.

Alle offentliggjorte konkurrenceprægede dialoger er en del af UdbudsHusets Udbudsovervågning.

Download