Dynamisk indkøbssystem

Et dynamisk indkøbssystem er en komplet elektronisk indkøbsproces. Udbudsformen kan anvendes når indkøb af samme varer foretages jævnligt.

Udbudsmarkedet Udbudsformer
Dynamisk indkøbssystem

Sådan fungerer et dynamisk indkøbssystem

Et dynamisk indkøbssystem kan være et alternativ til at indgå almindelige rammeaftaler. Det åbner op for en løbende konkurrence mellem de deltagende virksomheder og det er også muligt løbende at optagelse af nye virksomheder i systemet.

Det er et krav at det dynamiske indkøbssystem kun gennemføres elektronisk.

Indkøb via et dynamisk indkøbssystem kan som udgangspunkt ikke strække sig over mere end fire år. Nye virksomheder skal i hele systemets løbetid kunne søge om optagelse på baggrund af de fastsatte udvælgelseskriterier.

Søg tilbage i historikken

Vær derfor opmærksom på allerede publicerede dynamiske indkøbssystemer, som måske kan være relevante for din virksomhed. Du kan nemt fint alle dynamiske indkøbssystemer, der er relevante for dig, via en simpel søgning i UdbudsHusets online database, som du får ubegrænset adgang til via vores Udbudsovervågning.

Man sætter et dynamisk indkøbssystem i gang ved at følge processen som ved et begrænset udbud – dog må man ikke begrænse antallet af virksomheder der kan optages i indkøbssystemet.

Når indkøber skal indkøbe en vare via systemet, udbydes opgaven blandt alle de virksomheder, der er optaget i systemet. Opgaven tildeles efter de tildelingskriterier, der er fastsat og offentliggjort ved opstarten af det dynamiske indkøbssystem. Der er ingen tidsfrister for denne del af udbuddet. Et dynamisk indkøbssystem minder på mange punkter om rammeaftaler, men har den forskel, at det er åbent for nye leverandører under hele funktionsperioden. Desuden er der den forskel, at virksomheder her kan afgive nyt tilbud i forbindelse med de enkelte indkøb, som indkøber foretager via systemet.

Download