Tidsfrister på udbud

Der er en række minimumsfrister for de forskellige udbudsformer.

Udbudsmarkedet Om et udbud
Tidsfrister

Samlet overblik

Fristerne fremgår af den tabel du kan downloade som pdf lige her.

Frister Udbudsloven

Beregning af fristerne

Fristerne i forbindelse med udbud beregnes i kalenderdage i modsætning til arbejdsdage, dvs. inklusive helligdage, søndage og lørdage.

Fristerne beregnes ud fra den såkaldte ”Fristberegningsforordning”, der dikterer, at dagen for afsendelsen af udbudsmaterialet eller opfordring til at afgive tilbud ikke medregnes ved beregningen af tidsfristen. Man regner således fra dagen efter den dag, hvor f.eks. udbudsbekendtgørelsen er afsendt, og til udløbet af den sidste time på den sidste dag.

Hvis den sidste dag af en frist falder på en helligdag eller i weekenden, vil fristen først udløbe med udgangen af den efterfølgende arbejdsdag. Det vil sige, at hvis fristens sidste dag eksempelvis er på en søndag uanset tidspunkt på dagen, så vil fristen udløbe med udgangen af den sidste time om mandagen.

Download