Delaftaler

Mange udbud vil være opdelt via delaftaler, som man kan vælge at byde på separat.

Udbudsmarkedet Om et udbud
Delaftaler

Sådan benyttes delaftaler

Den offentlige indkøber skal følge det såkaldte ”opdel eller forklar-princip”. Det betyder, at hvis kontrakten ikke opdeles i delaftaler, skal man komme med en begrundelse herfor i udbudsmaterialet.

Det er selvfølgelig ikke ikke lovligt at at opdele en offentlig opgave i delkontrakter med henblik på at omgå udbudslovens tærskelværdier.

En grund til ikke at opdele en kontrakt kan være varetagelsen af økonomiske- og/eller markedsmæssige hensyn.

Sådanne hensyn kan være relevante, hvis indkøber vurderer, at der ikke vil være konkurrence om delkontrakterne, hvis opgaven opdeles.

Det kan også være at indkøber vurderer, at der kan opnås stordriftsfordele ved at udbyde opgaven samlet. Og på den baggrund opdeles kontrakten ikke.

Download