Kommunikation på et udbud

Ofte vil du som virksomhed have behov for at stille spørgsmål til indkøber omkring udbudsmaterialet på et udbud.

Udbudsmarkedet Om et udbud
Kommunikation

Sådan kommunikeres der på et udbud

Indkøber vil sørge for, af hensyn til ligebehandlingsprincippet, at alle virksomheder får de samme svar på spørgsmålene, og dermed de samme forudsætninger for at afgive tilbud. Derfor vil det også typisk være krævet at spørgsmål stilles skriftligt.

Normalt vil der være fastsat en tidsfrist for, hvor længe der kan stilles spørgsmål til udbudsmaterialet. Der eksisterer afgørelser fra Klagenævnet for udbud som i praksis betyder, at spørgsmål, som indkøber modtager senest seks dage inden tilbudsfristens udløb, og som indkøber har mulighed for at besvare inden for seksdages fristen, skal besvares.

Vær opmærksom

På trods af seksdages fristen kan man sagtens opleve at indkøber eksempelvis skriver i udbudsmaterialet, at spørgsmål man modtager senest ti dage før tilbudsfristen, forventes at blive besvaret, mens de spørgsmål, der sendes efter denne frist, kun vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest seks dage før tilbudsfrist.

Download